Croeso i Ddyffryn Tywi / Welcome to Tywi Valley

Rwyf wedi byw yn Nhyffryn Tywi ers tri-deg mlynedd, ac yn yr amser hyn, ysgrifennais sawl stori gyda’u lleoli yn yr ardal. Fan hyn, byddaf yn canolpwyntio ar y storiau hwnnw.

Does dim cysylltiad rhwngddynt heblaw y lleoliad ei hun.

Gobeithio y byddwch yn mwyhau y cefndir iddynt cyn i fi eu cyhoeddi.

Pob dymuniad da,

Lily


I have lived in the Tywi Valley for thirty years, and in that time, I wrote several stories set in the area. Here, I will concentrate on those stories.

There is no connection between the stories except the location itself.

Hopefully, you will enjoy the background of them before they are published.

Best wishes,

Lily

Leave a Reply